Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza)

Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza)

Temat: Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza) – DENEMS 4

Data: 24.06.2022 godz 14:00

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Uzyskanie praktycznych umiejętności w specyfikacji pracy z dzieckiem w całym okresie rozwojowym w zależności od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu (HIPERtonia, HIPOtonia i DYSkineza/hiperkineza)

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie dostosowywać specyfikę pracy do typów zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu w całym okresie rozwojowym na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej
 • będą potrafili sprawnie dostosowywać specyfikę pracy do typów zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu w długofalowym procesie usprawniania
 • będą potrafili poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu terapeutycznego dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych
 • będą potrafili poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych z uwzględnieniem konieczności zmiany terapii na skutek zmian napięcia mięśniowego i charakteru ruchu w wyniku procesów rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent definiuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, dyskineza/hiperkineza)
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą hipertonią oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą hipotonią oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą dyskinezą/hiperkinezą oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego z hipertonią na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego z hipotonią na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka starszego z dyskinezą/hiperkinezą na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego na poziomie IV-V w skali GMFCS

Kompetencje społeczne

 • Absolwent samodzielnie organizuje i dostosowuje proces terapeutyczny dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i zasadności stosowania specyfik terapeutycznych u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych wynikających z charakteru zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu u dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej potrzeby stosowania specyfik terapeutycznych
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 2. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego o charakterze hipertonii
 3. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego o charakterze hipotonii
 4. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń ruchu charakterze hiperkinezy

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

Zapisz się