Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu przed rozwojem deformacji u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu przed rozwojem deformacji u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Cel szkolenia:

Prezentacja interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania dzieci ze schorzeniami OUN z wykorzystaniem sprzętu z zakresu stabilizowania pozycji siedzącej, pionizacji oraz lokomocji. 

Efekty szkolenia:
Posiadanie wiedzy na temat doboru zaopatrzenia ortopedycznego w zależności od wyznaczonego celu usprawniania.

PLAN SZKOLENIA

11.03.2022 

17:00 – 17:05 – Powitanie Gości 

17:05 – 18:20 – Dobór sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w nawiązaniu do skali GMFCS (pionizatory, foteliki, wózki) – Leckey, Sunrise Medical, Akson

18:20 – 18:30 – przerwa kawowa

18:30 – 19:30 – Metoda fizjoterapeutyczna DENEMS – dr A. Gogola

20:00 – Kolacja 

12.03.2022

9:00 – 9:50 – Śniadanie

10:00 – 11:00 – Zastosowanie podnośników sufitowych w ośrodkach – Winncare

11:00 – 12:00 – Przegląd oferty SORG & FireFly – P. Markowicz, D. Omasta i K. Kubień

12:00 – 12:30 – Ortotyka dla dzieci i Thera Body-Akson

12:30 – 12:45 – Pożegnanie oraz rozdanie certyfikatów

13:00 – Lunch 

Prowadzący:

dr Anna Gogola

Dominik Omasta – Akson

Piotr Markowicz – Akson

Magdalena Piotrowska – Akson

Krystian Kubień – Akson

Rafał Lis – Sunrise Medical

Dariusz Olipra – Winncare 

Zapisz się